Zagrożenia mikorbiologiczne


Bakterie
Bakterie

Charakterystyka bakterii

Bakterie
to najprościej zbudowane organizmy o budowie prokariotycznej. Wystepują praktycznie w każdym środowisku.
Rozwijaą się w warunkach wysokiej wilgotności, ich źródłem pożywienia mogą być wszelkie zanieczyszcenia powierzchniowe.

Przykady różnych gatunków bakterii to:

1. Bakterie chorobotwórcze
-
Staphylococcus aureus,
- Staphylococcus pyogenes,
- Salmonella typhimurium,
- Mycobacterium tuberculosis
- Vibrio comma.

2. Bakterie warunkowo chorobotwórcze 
-  
Echerichia coli.

3. Bakterie próchnicotwórcze 
-  Lactobacillus.

4. Bakterie nitryfikacyjne 
-  
Nitrosomonas,
Nitrosococcus.

5. Bakterie denitryfikacyjne
-
Pseudomonas,
- Micrococcus
.Grzyby (pleśnie)
Grzyby (pleśnie)Charakterystyka grzybów (pleśni)

Grzyby
(pleśnie) wymagają przede wszystkim stałej wilgotności (od 20 %) i charakteryzują się dużą tolerancją na temperaturę od 5 do 45 stopni Celsjusza. Nie potrzebują też wiele tlenu ani światła.
Dużym problemem jest występowanie pleśni na budynkach zakładów przemysłu spożywczego, gdzie stanowią duże zagrożenie mikrobiologiczne mikotoksynami. Powodują powierzchniową biodegradację (korozję tynków, mogą wywołać rozkład drewna i materiałów drewnopochodnych).

Podstawowy podział grzybów:

1. Grzyby pleśniowe

- glonowce (Zygomycotina)
- workowce (Ascomycotina)
- grzyby niedoskonałe (Deuteromycotina)

2. Grzyby domowe

Grupa I - najbardziej szkodliwe
- grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans)
- grzyb piwniczny (Coniophora puteana)
- grzyb domowy biały (Fibroporia villantii)
- grzyb kopalniany (Paxillus panuoides)
Grupa II -mniej szkodliwe
- wroślak rzędowy (Tramates serialis lub Poria callosa)
- grzyb podkładowy (Lentinus lepideus)
- grzyb słupowy (Gleophyllum sepiarium)
Grupa III - mało szkodliwe
- grzyb składowy (Phlebia gigantea)
- powłocznik gładki (Corticium laeve)Grzyb domowy
Uszkodzenia wywołane przez grzyba białego domowego
Profilaktyka

Działania profilaktyczne w zagrożeniach mikrobiologicznych :

  • Zabezpieczenie budynku przed zwilgoceniem,
  • Zapewnienie właściwej wentylacji,
  • Prawidłowe rozwiązanie konstrukcyjno-budowlane,
  • Higiena przestrzeni okołozakładowej (przyzakładowej i wewnątrzzakładowej),
  • Dobrze zabezpieczone magazyny,
  • Odpowiednio ogrodzony teren,
  • Odpowiednie oświetlenie ułatwiające kontrolę zagrożeń przezd szkodnikami,
  • Inspekcje i kontrole.

Przy prawidłowym zabezpieczeniu obiektu i należycie prowadzonej profilaktyce, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja są ograniczone lub niepotrzebne.

 

Współpracujemy
Nasi partnerzy
PFPC rekomenduje
Czasopismo "Higiena i Pest Control"
Czasopismo Higiena i Pest Control

 

PEST CONTROLLER

Wszystko do utrzymania higieny
i ochrony przed szkodnikami

© 2007 www.pfpc.org.pl. All rights reserved.
Projekt & cms: www.zstudio.pl